Ki a Sátán a Bibliában?

Ki a Sátán a Bibliában? VálaszA Biblia a Sátánt Isten angyali ellenségeként írja le, és tágabb értelemben az Istent követők ellensége és ellenfele. Bár minden, amit Isten teremtett, jó volt (1Mózes 1:31), Sátán úgy döntött, hogy fellázad az Úr ellen, és sok más angyal követte lázadását (Ez 28:15; Ésaiás 14:12–17). Sátán bűnre kísértette Évát az Édenkertben, Ádám pedig követte őt a bűnbe, átokba sodorva az egész emberi fajt (1Mózes 3:16–19; Róma 5:12). A Bibliában kígyóként és sárkányként ábrázolt Sátán (1Mózes 3:1; Jelenések 12:9) gyilkos és a hazugság atyja. Hamis tanokat hirdet, és ravaszul igyekszik szellemi rabságban tartani a hitetleneket (János 8:44; 2Korinthus 4:4; 11:14; 1Timótheus 4:1).A Biblia sok mindent elmond Sátánról, de fontos megállapítani azt is, amit nem mondanak el róla. Sok tévhit létezik az ördöggel kapcsolatban, köztük a következők:

• A Sátán nem személyes lény, inkább csak a gonosz ereje.
• Egyenlő Istennel, ezzel megteremtve a dualizmus egy formáját.


• A pokolban lakik, és ő a pokol uralkodója.


• Azt tehet, amit akar.
• Mindenütt jelen van.


• Jézustól váltságdíjat kapott, amikor Jézus meghalt a kereszten.

Mindezek a nézetek tévesek, és nem találhatók meg a Szentírásban. A Sátánról szóló hamis elképzelések számos forrásból származnak. Például az a hiedelem, hogy az ördög egyenlő Istennel, és az Ő ellentéte, a zoroasztrianizmus dualizmusából származik. Órigenész elmélete szerint Jézus azért halt meg, hogy váltságdíjat fizessen az ördögnek. John Miltoné elveszett paradicsom , nem pedig a Biblia, a Sátánt a pokol királyaként írja le (I:261–263).

Sátánnal kapcsolatban a Biblia a következő információkat adja:

• A Sátán személyes lény, elmével, érzelmekkel és akarattal (Jób 1; Máté 4:1–12).
• Ő teremtett lény, és nem egyenlő Istennel (Ezékiel 28:15).
• A Sátán nem uralja a poklot. A poklot Sátán és démonai büntetésül hozták létre (Máté 25:41). Sátán sem a pokolban él, ahogy a Biblia leírja, hogyan léphet be a mennybe, és hogyan járhat a földön (Jób 1:6–7).
• Az ördög csak azt teheti, amit Isten enged (Jób 1:12).
• A Sátán nem mindenütt jelen van. De ő felügyeli a démonok hordáját, akiket e sötét világ hatalmainak neveznek. . . a gonosz szellemi erői a mennyei birodalmakban (Efézus 6:12). Ezt a hálózatot arra használja, hogy megkísértse és megtévessze az embereket.
• Aktívan dolgozik azon, hogy semmissé tegye Isten Igéjének hatását az emberek szívében (Máté 13:3–4, 19), és elvakítja azok értelmét, akik nem hisznek, így nem értik meg az evangéliumot (2 Korinthus 4:4). ).

A Biblia leírja, hogyan kell a keresztényeknek észben tartaniuk Sátán terveit: Légy éber és józan elméd. Ellenséged, az ördög, mint ordító oroszlán száguldozik, keresve, akit felfaljon (1Péter 5:8). A hívőknek józanul, éberen és állhatatosan kell ellenállniuk neki, tudatában kell lennie azon terveinek valóságának, amelyek arra késztetnek bennünket, hogy terméketlenné tegyenek minket az Úr számára (2Korinthus 2:11). Ha kísértésbe esik, a hívőnek alá kell vetnie magát az Úrnak, és ellenállnia kell az ördögnek, és a Sátán elmenekül (Jakab 4:7).

Amellett, hogy Sátán kísértő, a testvéreink vádlója is (Jelenések 12:10, ESV). Szívesen sorolja fel a hívők sok bűnét, de az Úr Jézus, a mi Szószólónk legyőzi a vádakat, mert megfizette bűneink árát (1János 2:1–2). A keresztények biztosak lehetnek üdvösségükben, mert Jézus elvégezte a munkát értünk halálával és feltámadásával (Ef 2:8–9).

Sátánt e kor isteneként írják le (2Korinthus 4:4), és uralja a világot és annak rendszerét (János 12:31; 1János 5:19), de hatalma nem tart örökké. A nyomorúság idején az ördög megtéveszti a tömegeket, és feltámasztja magának az Antikrisztust, aki hét évig fog uralkodni (Jelenések 13:5–8). Mivel a Sátán mindig is azt akarta, hogy az emberek Istenként imádják őt, ez is az ő megtévesztésének része lesz, mivel akkoriban sokan imádják majd a Sátánt (Jelenések 13:4). Megpróbálja elpusztítani Izrael maradékát is, de nem jár sikerrel (Jelenések 12:13–16). A nyomorúság végén Jézus visszatér, elpusztítja az Antikrisztust és a hamis prófétát, és 1000 évre bebörtönzi a Sátánt (Jelenések 19:19–20; 20:1–3). Ez után az idő után Sátán felszabadul, és vezetni fog egy utolsó lázadást (Jelenések 20:7–9); akkor a Sátánt végül a tűz tavába vetik, hogy örökre kínozzák lázadása és gonosz cselekedetei miatt (Jelenések 20:10). A Sátán világ feletti uralma megtámadhatatlannak tűnhet, de az ördög nem tud ellenállni Megváltónk és Urunk, Jézus Krisztus hatalmának.Top