Mi az a Szentháromság vasárnapja?

Mi az a Szentháromság vasárnapja?

Szentháromság vasárnapja különleges nap a keresztények számára szerte a világon. Ez az a nap, amikor emlékezünk és hálát adunk a Szentháromság három személyére - az Atya Istenre, a Fiúra és a Szentlélekre. Ez egy olyan nap is, amikor átgondoljuk, mit jelent kereszténynek lenni, és hogyan változtatja meg életünket Istennel való kapcsolatunk.

Válasz

A Szentháromság vasárnapja a pünkösd utáni első vasárnap a Szentháromság – az Atya, a Fiú és a Szentlélek – tiszteletére. Bár a Szentháromság szó nem szerepel a Szentírásban, a Máté 28:18-20 és a 2Kor 13:14 (és sok más bibliai rész) tanítja. A Szentháromság fogalmát soha nem lehet teljesen megérteni vagy racionalizálni, de a Szentírás egyértelműen tanítja. Minden szentírási tanítás megértése hit által, amely a Szentlélek munkáján keresztül jön létre; ezért helyénvaló, hogy ezt a misztériumot a pünkösd utáni első vasárnapon ünnepeljék, amikor először történt a Szentlélek kiáradása.Szentháromság vasárnapján a keresztény egyház örömmel és hálaadással elmélkedik arról, hogy mit tett az Atya, a Fiú és a Szentlélek a bűnös emberiség üdvösségéért. Emlékeztetni kell arra, hogyan kell a keresztényeknek válaszolniuk Isten szeretetére, amelyet Isten mutatott nekünk, dicsérve és dicsőítve Neki. Emlékezünk az Atyára mint Teremtőnkre, a Fiúra mint Megváltónkra és a Szentlélekre mint Vigasztalónkra. A Szentháromság-vasárnapi szertartás szentírási olvasmányai között szerepelhet a 8. zsoltár, amely azzal kezdődik és végződik, hogy Urunk, Urunk, milyen fenséges a te neved az egész földön. A második Korinthus 13:11-13 arra kéri a hívőket, hogy törekedjenek a tökéletességre és éljenek békében, azzal az imával fejezve be, hogy Krisztus Jézus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindenkivel, beleértve ismét Jézus megbízatását. a Máté 28:16-20-ban szereplő hívőknek maradt.Ma a Szentháromság vasárnapja, hogy az ember legjobb tudása szerint elmagyarázza a Szentírásban leírt nyomokat, amelyek elvezetnek bennünket hármas Istenünk teljesebb megértéséhez. Az Atya kezdettől fogva Isten (János 1:1); Jézus az Atyával egyenlőként nyilatkoztatta ki magát a János 10:30-ban, én és az Atya egyek vagyunk. Együtt küldték el a Szentlelket (János 14:26). Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében (Máté 28:19).Top